Czym jest eNGO.org.pl ?

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Wybierz województwo / śląskie

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2018-10-02 15:30:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2019 z zakresu realizacji projektów „Dobrze(ń) być aktywnym”, „Wydarzenia sportowo-rekreacyjne dla zwiększenia aktywności sportowej mieszkańców” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
Województwo śląskie
Miasto Cieszyn2018-09-18 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 – Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej
Miasto Rybnik2018-07-08 10:30:00Oferty o dotację na realizację w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. (zmiana: uchwała nr 667/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 14 grudnia 2017 r.)
Miasto Rybnik2018-09-13 15:00:00POZYSKIWANIE I DYSTRYBUCJA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH POCHODZĄCYCH ZE SKLEPÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH
Miasto Rybnik2018-09-17 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości
Województwo małopolskie
Województwo kujawsko-pomorskie
Miasto Toruń2018-10-01 23:55:00KONKURS NR 40: Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie wpierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa - II TURA
Województwo mazowieckie

Chcesz skorzystać z eNGO?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami! Udostępnimy Państwu czasowy dostęp do darmowego konta demonstracyjnego celem poznania systemu i korzyści płynących z jego wykorzystywania w działalności każdego Organu Administracji Publicznej.

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

eNGO.org.pl w liczbach

7200

ofert złożonych

650

ogłoszonych konkursów

40

korzystających samorządów

Dlaczego warto korzystać z eNGO.org.pl?

Wyeliminowanie błędów

Pełna cyfryzacja

Efektywna komunikacja

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.